Andharna carane nyunting tembang

Diposting pada 0 views

Andharna carane nyunting tembang!

Wangsulan:

Carane nyunting tembang yaiku:

a. Maca tembang.

b. Nggatekake menawa ana kaluputan ing babagan panulisan ejaan lan paugerane.

c. Wenehana tandha ing babagan kang salah.

d. Sawise rampung anggone nyunting, banjur benerna.