Gatekna geguritan ing ngisor iki! Ron Garing Wengi sansaya alis Nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan

Diposting pada 2 views

Gatekna geguritan ing ngisor iki!

Ron Garing

Wengi sansaya alis Nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan

Kang ginawa dening angin

Prasasat tan kendhat

Anggonku kulak warta adol prungu

Ananging isih mamring

Gatra kalima geguritan ing ndhuwur ngemot paribasan. Apa tegese paribasan kulak warta adol prungu?

Wangsulan:

Tegese paribasan “kulak warta adol prungu” yaiku oleh kabar kang banjur dikandhakake marang liyan.