Andharna carane nyunting tembang! Wangsulan: Carane nyunting tembang yaiku: a. Maca tembang. b. Nggatekake menawa ana kaluputan ing babagan panulisan […]