“Abimanyu kancane akeh banget amarga bocahe sumeh.” Ukara ing dhuwur

Diposting pada 1 views

Abimanyu kancane akeh banget amarga bocahe sumeh.

Ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….

Wangsulan:

Abimanyu kancane akeh banget amarga bocahe sumeh.