Wonten malih tuladhan prayogi, Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku

Posted on 38 views

Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakarna arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.

Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku ….

     A.   sereng

     B.    umuk 

     C.    drengki srei

     D.   gampang percaya 

     E.    mbela bebener

Wangsulan:

Watake prajurit kang dicritakake ing tembang kasebut yaiku mbela bebener.

Jawaban : E