Wonten malih tuladhan prayogi, Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane

Diposting pada 110 views

Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakarna arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.

Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane …..

     A.   Duryudana

     B.    Kumbakarna

     C.    Suwanda

     D.   Karna

     E.    Dasamuka

Wangsulan:

Prajurit sing dicritakake ing tembang kasebut asmane Kumbakarna.

Jawaban : B