Tembung “prayogi” ing tembang kasebut ateges

Posted on 66 views

Wonten malih tuladhan prayogi,

Satriya gung nagari Ngalengka,

Sang Kumbakarna arane,

Tur iku warna diyu,

Suprandene nggayuh utami,

Duk wiwit prang Ngalengka,

Dennya darbe atur,

Mring raka amrih raharja,

Dasamuka tan kengguh ing atur yekti,

Dene mengsah wanara.

Tembung “prayogi” ing tembang kasebut ateges ….

     A.   nesu

     B.    wungu

     C.    isin

     D.   getun

     E.    becik

Wangsulan:

Tembung “prayogi” ing tembang kasebut ateges becik.

Jawaban : E