Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki! Ora ilok singsot wengi-wengi, mundhak ngundang setan.

Diposting pada 27 views

Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki!

Ora ilok singsot wengi-wengi, mundhak ngundang setan.

Jawaban :

Ora ilok singsot wengi-wengi, mundhak ngundang setan tegese Amarga singsot wengi-wengi ndadekake tangga sakiwatengen keganggu.