Sliramu Sinawang saka netramu Ana rasa kang kebak pitakon Ya gene sliramu musna sajroning werdi

Posted on 12 views

Sliramu

Sinawang saka netramu

Ana rasa kang kebak pitakon

Ya gene sliramu musna sajroning werdi

Rinasa ing sajroning tyas

Ana rasa wuyung kang tansah ngrembuyung

Tanpa kuwawa bisa entuk jampi

 

1.     Underaning gagasan utawa tema geguritan kasebut yaiku ….

     A.   kasarasan

     B.    pasrawungan

     C.    katresnan 

     D.   karesikan

     E.    kadurjanan

Wangsulan:

Underaning gagasan utawa tema geguritan kasebut yaiku katresnan.

2.     Wos utawa isi geguritan Sliramu yaiku ….

      A.   srawunge mudha-mudhi jaman saiki

      B.    rasa kangen marang pawongan kang wis lunga

      C.    rasa katresnan marang wong kang ora bisa diampet

      D.   kasetyaning wong kang tinilar dening pasangan

      E.    katresnan ingkang cinidra dening pasangan

Wangsulan:

Wos utawa isi geguritan Sliramu yaiku rasa kangen marang pawongan kang wis lunga.

Jawaban : B