Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki! Aja metu sandikala, mengko diculik wewe gombel.

Diposting pada 25 views

Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki!

Aja metu sandikala, mengko diculik wewe gombel.

Jawaban :

Aja metu sandikala, mengko diculik wewe gombel tegese Wewaler iki digawe supaya bocah-bocah cilik ora metu omah nalika sandikala utawa maghrib, amarga maghrib iku wektune ibadah lan ngaso.