Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki! Ora ilok dolanan beras, mengko tangane kithing.

Diposting pada 1 views

Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki!

Ora ilok dolanan beras, mengko tangane kithing.

Wangsulan:

Ora ilok dolanan beras, mengko tangane kithing tegese Nalare beras iku bahan panganan sing ora becik yen dienggo dolanan, amarga menawa dienggo dolanan beras iku bisa semrawut lan reged.