Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki! Ora ilok ngewehi banjur njaluk bali, mengko gulune gondhoken.

Posted on 8 views

Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki!

Ora ilok ngewehi banjur njaluk bali, mengko gulune gondhoken.

Wangsulan:

Ora ilok ngewehi banjur njaluk bali, mengko gulune gondhoken tegese Nalika ngewehi apa wae kudu iklas, ora kena dijaluk maneh.