Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki! Ora ilok lungguh ing bantal, mengko wudunen.

Posted on 7 views

Tulisen tegese gugon tuhon ing ngisor iki!

Ora ilok lungguh ing bantal, mengko wudunen.

Wangsulan:

Ora ilok lungguh ing bantal, mengko wudunen tegese Lungguh ing bantal ora apik, amarga bantal iku sing bener kanggo mustaka.