“Suprandene nggayuh utami” Tegese gatra kasebut yaiku

Posted on 104 views

“Suprandene nggayuh utami”

Tegese gatra kasebut yaiku ….

    A.   kaya dene nalika paprangan ing negara Ngalengka

    B.    prajurit kudu prihatin ing saben wayah 

    C.    kekendelane wis nyata nalika perang tandhing karo Dasamuka

    D.   supaya dadi apik

    E.    tumindaka kang titi lan ngati-ati menawa dadi prajurit

Wangsulan:

Tegese gatra “Suprandene nggayuh utami” yaiku supaya dadi apik.

Jawaban : D