“Guna kaya purun ingkang den antepi” Apa tegese gatra tembang Dhandhang Gula kasebut?

Diposting pada 3 views

“Guna kaya purun ingkang den antepi”

Apa tegese gatra tembang Dhandhang Gula kasebut?

Wangsulan:

Guna, kaya, lan purun iku tegese dadi abdi iku kudu pinter, bisa gawe sugih negarane, lan nurut marang nagara serta rajane.