“Guna kaya purun ingkang den antepi” Apa tegese gatra tembang Dhandhang Gula kasebut?

Posted on 60 views

“Guna kaya purun ingkang den antepi”

Apa tegese gatra tembang Dhandhang Gula kasebut?

Wangsulan:

Guna, kaya, lan purun iku tegese dadi abdi iku kudu pinter, bisa gawe sugih negarane, lan nurut marang nagara serta rajane.