Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi

Diposting pada 0 views

Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi!

Wangsulan:

Struktur wacan dheskripsi yaiku:

a. Idhentifikasi, yaiku idhentitas utawa gegambaran kanthi umum sawijining obyek kang dicritakake.

b. Klasifikasi, yaiku rantaman ukara kang ana paugerane jumbuh karo standar kang wis ditetepake.

c. Dheskripsi bagean, yaiku bagean teks kang isine gegambaran ngenani saperangan perkara ing wacan.