Manut surasane tembang kasebut, Dasamuka iku sejatine

Diposting pada 45 views

Manut surasane tembang kasebut, Dasamuka iku sejatine ….

    A.   wong kang kawisesa

    B.    wong kang menang nalika andon yuda karo Pandhawa

    C.    prajurit utama ing Ngalengka

    D.   raja ing Ngalengka

    E.    kakange Kumbakarna

Wangsulan:

Manut surasane tembang kasebut, Dasamuka iku sejatine kakange Kumbakarna.

Jawaban : E