Sebutna nilai-nilai kang kakandhut ing tembang Dhandhang Gula

Diposting pada 3 views

Sebutna nilai-nilai kang kakandhut ing tembang Dhandhang Gula!

Wangsulan:

Nilai-nilai kang kakandhut ing tembang Dhandhang Gula yaiku kaya ing ngisor iki.

a. Nilai relegius

b. Nilai sosial

c. Nilai kabudayan

d. Nilai moral