Geguritan kang diarani panca gatra, cacahe gatra ing geguritan ana

Posted on 4 views

Geguritan kang diarani panca gatra, cacahe gatra ing geguritan ana ….

     A.   lima 

     B.    enem

     C.    pitu

     D.   sanga

     E.    sepuluh

Wangsulan:

Podo karo jengene: Panca (5) gatra.

Geguritan kang diarani panca gatra, cacahe gatra ing geguritan ana lima.

Jawaban : A