Gatekna geguritan ing ngisor iki! Yen wayah esuk ora bisa ilang Lumaku turun-tumurun kang dadi crita

Posted on 6 views

Gatekna geguritan ing ngisor iki!

Yen wayah esuk ora bisa ilang

Lumaku turun-tumurun kang dadi crita

Cahyaning rembulan lan srengenge dadi seksine

Lelakone manungsa ing donya Ana kang lali asal muasale

Sudut pandang geguritan ing dhuwur yaiku ….

      A.   sudut pandang wong kapisan

      B.    sudut pandang wong kapindho

      C.    sudut pandang wong katelu

      D.   sudut pandang wong kapapat

      E.    sudut pandang wong kalima

Wangsulan:

Sudut pandang geguritan ing dhuwur yaiku sudut pandang wong katelu.

Jawaban : C