Tulisen pokok pikiran saben paragraf wacan kasebut “Ruwatan Murwakala”

Posted on 230 views

Tulisen pokok pikiran saben paragraf wacan kasebut “Ruwatan Murwakala”!

Wangsulan:

Paragraf 1Andharan ngenani ruwatan.

Paragraf 2Sarat kang kudu ana nalika arep melu ruwatan.

Paragraf 3Andharan ngenani bocah sukerta.

Paragraf 4: Andharan adicara ruwatan Murwakala.

Paragraf 5Wiwitane lakon wayang Murwakala.

Paragraf 6Panjilmaane Bathara Guru, Bathara Indra, lan Bathari Durga kanggo ngayomi manungsa saka Bathara Kala.

Paragraf 7Adicara ruwatan Murwakala sawise pagelaran wayang yaiku arupa cukur rambut.

Paragraf 8Makna lan tata carane adicara siraman ing ruwatan Murwakala.

Paragraf 9Ruwatan Murwakala tekane saiki isih dilakokake ing Kraton Ngayogyakarta lan Surakarta.