TUTORIALKITA.NET

Apa kang diarani sukerta? Wangsulan: Sukerta yaiku Wong kang bakal diruwat.