TUTORIALKITA.NET

Sebut lan jlentrehna struktur wacan dheskripsi! Wangsulan: Struktur wacan dheskripsi yaiku: a. Idhentifikasi, yaiku idhentitas utawa gegambaran kanthi umum sawijining […]

Andharna carane nyunting tembang! Wangsulan: Carane nyunting tembang yaiku: a. Maca tembang. b. Nggatekake menawa ana kaluputan ing babagan panulisan […]