Ana ing ngendi bocah sukerta nalika adicara ruwatan diwiwiti

Diposting pada 3 views

Ana ing ngendi bocah sukerta nalika adicara ruwatan diwiwiti?

Wangsulan:

Lungguh ing samburine kelir wayang.