Sapa sejatine Kandhabuwana iku? Wangsulan: Sejatine Kandhabuwana yaiku Bathara Guru kang njilma dadi manungsa.