Baiklah untuk soal selanjut nya…   Sapa kang nganggit Serat Tripama?   Wangsulan:   Kang nganggit Serat Tripama yaiku Kanjeng Gusti Pangeran Adipati […]