Gatekna geguritan ing ngisor iki! Tengah Wengi Yen ing tengah wengi Ana angin kang semliwer

Posted on 134 views

Baiklah untuk soal selanjut nya..

 

Gatekna geguritan ing ngisor iki!

Tengah Wengi

Yen ing tengah wengi

Ana angin kang semliwer

Mandeng bulan purnama sidi

Ati sangsaya ayem

Kelingan kanikmataning

Gusti Sing tanpa wates paring kawelas asih marang makhluk

Sembahipun amung pasrah

Manut cacahing gatra, geguritan kasebut kalebu geguritan ….

     A.   gita panca gatra

     B.    gita sad gatra

     C.    gita sapta gatra

     D.   gita hastha gatra

     E.    gita nawa gatra

Wangsulan:

Manut cacahing gatra, geguritan kasebut kalebu geguritan gita hastha gatra.

Jawaban : D

**

Jangan lupa komentar & sarannya

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *