Baiklah untuk soal selanjut nya…   Apa tegese wewaler iku?   Wangsulan:   Wewaler yaiku samubarang kang ora kena diterak, […]