Wacanen tembang ing ngisor iki banjur wangsulana pitakonane! Katri mangka sudarsaneng Jawi,

Diposting pada 6 views

Baiklah untuk soal selanjut nya30;

 

Wacanen tembang ing ngisor iki banjur wangsulana pitakonane!

Katri mangka sudarsaneng Jawi,

Pantes lamun sagung pra prawira,

Amirata sakadare,

Ing lalabuhanipun,

Aywa kongsi buwang palupi,

Manawa tibeng nistha,

Ina estinipun,

Sanadyan tekading budya,

Tan prabeda budi panduming dumadi,

Marsudi ing kotaman.

1.     Sapa paraga kang dicritakake tembang ing dhwur?

 

Wangsulan:

Kumbakarna, Patih Suwanda, lan Adipati Karna.

.     Saka gatra 20;tan prabeda budi panduming dumadi21;, apa kang mbedakake wong siji lan sijine?

 

Wangsulan:

Kang mbedakake yaiku pepesthen Gusti.

3.     Patuladhan apa kang bisa kajupuk saka tembang ing dhuwur?

 

Wangsulan:

Dadi wong kudu nduweni niyat kanggo marsudi ing kotaman utawa ngrangge kautaman.

4.     Apa tegese tembung “marsudi” ana tembang ing dhuwur?

 

Wangsulan:

Marsudi nduweni teges ngudi.

5.     Prekara apa kang diterangake jroning tembang?

 

Wangsulan:

Nerangake prekara ngenani telung paraga ing tembang Dhandhang Gula Serat Tripama kang nduweni watak kang kudu dituladhani marang kabeh.

**

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *