5×2 – 2x – 5 = 125

Posted on 43 views

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut!

5x2 – 2x – 5 = 125

5^(x^2 – 2x) = 125

5^(x^2 – 2x) = 5^3

x^2 – 2x = 3

x^2 – 2x – 3 = 0

(x – 3)(x + 1) = 0

x – 3 = 0 atau x + 1 = 0

x = 3 atau x = -1

 

nilai x yang memenuhi persamaan itu adalah {-1 , 3}